خرید: پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر می باشد.
کلمات کلیدی:فرزند پروری,اختلال اجتماعی,سلامت عمومی,اختلال رفتاری,نوجوانان 14 ساله شهر ابهر,دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر ,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی,fileina,

پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری 5- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی 14 ساله هستند که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .

کلمات کلیدی:

فرزند پروری

اختلال اجتماعی

سلامت عمومی

اختلال رفتاری

نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

مقدمه :

وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می آید به خانواده سنتی اشاره می شود خانواده ای که درآن زن وشوهر ازدواج کرده اند وبچه دارشده اند وازدواج باقی می مانند اما ،با افزایش تعداد طلاقها و تنوع زندگیهای ،مشترک ،احتمالااین الگوی سنتی خانواده به زودی دربین کمتر از نصف بزرگسالان مشاهده خواهدشد و این خانواده وپدر ومادر هستند که در تربیت فرزندان می توانند نقشی بسزا داشته باشند چرخه زندگی وجریان بین پدر ومادر جهت تربیت فرزندان جزءاصلی ترین چیزی است که می تواند در نوع تربیت نقش بسزایی داشته باشد .

نوجوانان به آزادی تجربه کردن نیاز دارند بااین حال ،به طوری که ادامه دادن سبک مقتدرانه در طول نوجوانی ،چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد و توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند ،شاید زمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان راازآدمهای کاملا"آگاه وکاملی در نظر نمی گرفتید وصرفا"آنها را افراد معمولی می انگاشتید بعداز اینکه نوجوانان والدین خودرا آرمان زدایی می کنند دیگر مانند گذشته در برابر آنها زورنمی آورند خوب با این اوصاف تمام این مطالب منجربه می شود به نوع تربیت فرزندان واینکه فرزندان تحت تاثیر والدین رفتار و اعمالی را انجام می دهندکه اگر مخالف با عرف و شرع جامعه باشد ممکن است که مشکلاتی را بوجودآورد که در وهله اول هم به خود بچه ونوجوان وهم به جامعه ضرر وآسیب می رساند به طوری که از لحاظ روحی وسلامت روانی را هم به خطر می اندازد تربیت فرزندان توسط والدین می تواند در ایجاد روحیه قوی و محکم فرزندان نوعی گام مهمی بردارد و برعکس هم می تواند اقدام کند . سلامت عمومی و سلامت روانی حاصل از این تربیت هم به نوع خود مهم و ضروری است چرا که عدم سلامت روانی باعث ایجاد ناراحتیهای روحی و جسمی می شود (ثورکی 1382 –ص 61 )

فهرست مطالب

چكیده 1

فصل اول : كلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 4

سوال مسئله 6

فرضیه های تحقیق 7

سلامت روانی و عمومی 8

فصل دوم : وضعیت هویت و سلامت روانی 9

وضعیت هویت و سلامت روانی 10

رشد اخلاقی 11

خانواده هسته ای 12

آرزوی مشترك و آرزوی شراكت 13

چرخه زندگی خانوادگی تحول خانواده در صول زمان 14

تاریخچه و تعریف سلامت روانی 18

تاریخچه 19

فصل سوم :روش تحقیق 20

جامعه مورد مطالعه 21

حجم نمونه 21

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر 22

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 23

روش تحقیق 24

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها 25

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها نوجوانان 26

فهرست

جدول 2-4 بررسی رابطه شیوه فرزند پروری 29

جدول 3-4 بررسی بین اختلال جسمانی و سلامت عمومی 30

جدول 4-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال اجتماعی 31

جدول 5-4 بررسی رابطه بین اختلال اضطرابی 32

جدول 6-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال افسردگی 33

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 34

بحث و نتیجه گیری 35

پیشنهادات 38

محدودیت ها تحقیق 39

ضمائم 40

پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ)41

دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 44

آیا اخیرا 45

نمره گذاری 46

جدول شماره 6 همبستگیهای بین زیر 47

منابع و ماخذ 50

ادامه مطلب و دریافت فایل

طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی با دات نت:آموزش برنامه نویسی,طراحی فروشگاه اینترنتی,پیاده سازی فروشگاه اینترنتی,تجزیه و تحلیل فروشگاه اینترنتی با دات نت,طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی با دات نت,دانلود پروژه برنامه نویسی,دانلود پروژه برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی

حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی:اصل برائت,حقوق متهم,عدالت كیفری,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی ,حقوق متهم در نظام حقوقی ایران,حقوق متهم در اسلام

استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه:استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل:جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل,دکتر مهدی ایران نژاد,پرویز ساسان گوهر

ساختار پست های فشار قوی:پستهای انتقال نیرو,سیستم های قدرت,پست های فشار قوی,دانلود پایان نامه مهندسی برق,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه,ساختار پست های فشار قوی

پرسشنامه وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن:پرسشنامه شاخص اخلاق عملی,پرسشنامه نظریه های علمی اخلاق,پرسشنامه نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی,پرسشنامه عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه وضعیت اخلاق ورزی در میان نخبگان علمی,پرسشنامه نظام ‌های اخلاقی دنیوی در میان نخبگان,پرسشنامه نظام های اخلاقی

روالهای تحمل پذیر اشکال برای رسیدن به قابلیت دسترسی بالا در سیستم های مبادله پیام:قابلیت دسترسی بالا,سیستم های مبادله پیام,روالهای تحمل پذیر اشکال,تكنیكهای افزایش قابلیت اطمینان در رایانش ابری,تكنیكهای قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری,افزایش قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری,بازیافت در سیستم‌های مبادلة پیام

پاورپوینت ریسک های اشخاص:دانلود پاورپوینت ریسک های اشخاص ,معرفی ریسک های اشخاص,دیدگاههای مختلف درمورد ریسک های اشخاص,ریسک های اشخاص ازدیدگاه فردی,ریسک های موضوع بحث اشخاص ازدیدگاه فردی,مرگ وزندگی,افراد متاثرازمرگ زودرس,میزان تعیین مالی مورد نیازافراد,میزان تعیین مالی مورد نیازافراد,شیوه های تخمین میزان پوشش مورد نیاز,شیوه ارزش مادی زندگی انسان,مراحل انجام شیوه

حکومت مندی بوستان سعدی و بررسی فرضیه تکنولوژی مرکز ثقل فلسفه سیاسی:سازه های معناگرا,حکومت مندی متافیزیکی,معناگرایی سیاسی سعدی,دانلود مقالات رشته علوم سیاسی,دانلود مقاله حکومت مندی بوستان سعدی,دانلود مقاله بررسی فرضیه تکنولوژی مرکز ثقل فلسفه سیاسی,دانلود مقالات علوم سیاسی

پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه):پاورپوینت فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه,پاورپوینت ارائه منصفانه,پاورپوینت فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوانمفاهیم حسابرسی ,پاورپوینت فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه,پاورپوینت فصل 11 کتاب فلسفه حسابرسی دکتر یحیی حساس یگانه,پاورپوینت کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه,پاورپوینت کتاب فلسفه حسابرسی دکتر یحیی حساس یگانه,